Antons economie pagina

Een andere kijk op onze economie

Dit model moet nog worden uitgewerkt. De gedachtengang erachter is identiek aan die in het PCNEO model.

© Anton van de Haar - juni 2013


Copyright © 2016 Anton van de Haar. All Rights Reserved.